News Events
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị đón nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa” năm 2017
Cập nhật: 25/5/2018
Ngày 18/5/2018, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa” năm 2017.


BOOKING
Ngày đến*  
Ngày đi*